Ime podjetja
PSC Praprotnik d.o.o.
PSC Praprotnik Velenje
Sedež podjetja
Šaleška cesta 15
3320 Velenje - dostava
Pravna oblika
Telefon:
+386 3 89 83 220
Faks:
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
GISA - Zahl: